Met-Shop

Privacy statement
De Met-Pro Webshop vindt privacy belangrijk.

Wij verzamelen zo min mogelijk gegevens en met wat we weten gaan we zorgvuldig om.
De verzamelde gegevens hebben enkel tot doel de webshop goed te laten functioneren en te verbeteren.
Voor alle gegevens geldt dat ze door ons NOOIT aan derde partijen worden verstrekt, behalve als we krachtens (wettelijke) regels en contracten aan deze verplichting moeten voldoen.

One Step Webshop host deze webshop.
Ook zij gaan zorgvuldig met privacy gegevens om.

Op de schoolwebsite van de Met-praktijkschool staat de schoolgids.
Ook daarin staan afspraken m.b.t. de privacy.

Bij het volgen van lessen worden foto's en filmpjes gemaakt.
Deze afbeeldingen en opnamen van leerlingen, medewekers en andere betrokkenen bij het Met-praktijkonderwijs kunnen binnen deze webshop worden getoond. 
De afbeeldingen en fimpjes zijn bedoeld het leerproces te ondersteunen.
Het presenteren van werk en vaardigheden waar je trots op kunt zijn hoort bij onze school.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. 

Navigatie